Sprekend met God uit het diepst van mijn hart, I

Anarekatsi

De stem van een zuchtend hart, snikken, kreten vol wroeging

bied ik u ten offer, o Doorschouwer van Geheimen,

ik schik de voortbrengselen van mijn weifelende geest

op het vuur van mijn treurende ziel

U ten offer in het wierookvat van mijn wil.

 

Erbarmende Heer, adem dit offer op

en wees het meer welgezind

dan een weelderiger offerande

aangeboden met uitbundiger walm. Aanvaard

deze eenvoudige woorden. Wend U niet in ongenade af.

 

Moge deze ongevraagde gift u bereiken,

deze offerande van woorden

uit de verborgen, diepe en eenzame ruimte

van mijn gevoelens, verteerd door vlammen,

aangestookt door de weinige genade die ik bezit.

 

Nu ik bid, Heer, laat deze smeekbeden U niet ergeren,

zoals bij Jacob, wiens gebrek aan eerbied

werd berispt door Jesaja, laat mijn gebed toch niet lijken

op de schaamteloosheid van Babylon,

zoals beschreven in de twee├źnzeventigste Psalm.

 

Laat mijn woorden voor U aanvaardbaar zijn

als de welriekende offers in de tabernakel te Siloah

wederom heropgericht door David na zijn terugkeer uit de ballingschap

als rustplaats voor de ark van het verbond,

als symbool voor het herstel van mijn ziel.

 

 

B

Omdat Uw strenge oordeel

in het dal der vergelding machtig weerklinkt,

bestrijden tegenstrijdige gevoelens in mijn ziel

elkaar als stuitende en botsende menigtes.

Gedachtenwolken bestoken elkaar, zwaard

slaat op harnas, kwaad en goed komen tot botsing,

opnieuw word ik gevangen genomen, als had ik

Uw genade nooit gekend – de genade van Christus,

waarvan Paulus leerde dat ze groter dan de wet van Mozes was.

 

Want zoals de Schriften spreken: “De dag des Heeren is nabij,”

en de onbeduidende gevechten in de nauwe vallei van Jehoshaphat,

aan de oevers van de beek Kidron, zijn in waarheid afschaduwingen

van eeuwige strijd en overwinning die komen gaan.

 

Op die manier is het Koninkrijk des Heeren nu dan inderdaad gekomen,

en ik word terecht beschuldigd van zonden nog ernstiger dan die der Edomieten,

nog ernstiger dan die der Filistijnen en andere barbaarse horden –

en om deze zonden werden zij door God met harde hand geslagen.

 

En waar hun oordeel in jaren werd gemeten,

zullen mijn bestraffingen zonder einde zijn.

Zoals profeet en apostel waarschuwden:

“De vrees, de kuil, de strik over u, o volk!”

zo treden die allen nu voorbij mijn drempel

en tonen mij reeds mijn eeuwige val.

 

Alleen U kunt het wonder bewerkstelligen,

U kunt mijn ziel tot leven wekken

zo van twijfel vervuld,

O grote Alverzoener, verheven boven elk begrip

in Uw eindeloze en eeuwige glorie

van nu aan tot in eeuwigheid.

Amen.

Advertisements

Grigor Narekatsi

Grigor Narekatsi (Armeni├ź, 951-1003)

Grigor Narekatsi was een Armeens monnik, dichter, mystiek filosoof en theoloog. Hij woonde bijna zijn hele leven in het klooster van Narek, in het tegenwoordige Turkije, waar hij onderwijzer was aan de kloosterschool. Grigor Narkatsi schreef onder andere een verklaring van het Hooglied en Sprekend met God vanuit het diepst van mijn hart, ook wel Boek der Klaagliederen genaamd. Uit dit laatste boek, dat bestaat uit een 95-tal zeer bijbelse en ook zeer persoonlijke gebeden, dat in 1984-1985 door Alfred Schnitke op muziek gezet werd, volgen hier een aantal vertalingen. Deze vertalingen zijn niet uit het Armeens, maar uit het Engels. Ten grondslag hebben twee Engelse integrale vertalingen van het boek gelegen, Grigor Narekatsi. The Book of Sadness. Translated into English by Hachatoor Hachatoorian. “Nairi”, Yerevan, 2007 (Eerste druk 2001), en vooral St. Grigor Narekatsi. Speaking with God from the Depths of the Heart: The Armenian Prayer Book of St. Gregory of Narek. English translation and introduction by Thomas J. Samuelian. Thomas J. Samuelian 2002. Printed in Armenia.

Rogier Schravendeel